Stage

In mijn bedrijf geef ik ruimte aan enthousiaste stagiairs om de vakkennis die ze op de opleiding hebben opgedaan

uit te bouwen en te vergroten. Ik heb zelf ervaren dat de goudsmedenopleiding zich vrijwel alleen
richt op de vaktechnische inhoud en het aanleren van de z.g. basisvaardigheden.
Aspecten die ik naast het vaktechnische van belang acht, zijn:

– klantencontact en algemene communicatieve vaardigheden
– etaleren en productkennis
– edelsteenkennis

Naast het overbrengen van een stukje vakmanschap blijf ik zelf door de aanwezigheid
van een stagiair alert op mijn eigen handelen en kan in wederzijds respect gebruik gemaakt
worden van de denkbeelden die een stagiair met zich meebrengt.
Zelf vind ik het belangrijk dat de stagiair naast de basisaspecten van ons vak een eigen werkstijl en visie creëert.
Er is ruimte voor het ontwerpen van een eigen product, waarna dit zo zelfstandig mogelijk uitvoerd moet worden.
Hierbij komen werkwijze, materiaalgebruik, tijdsduur en calculatie aan de orde.
Natuurlijk wordt het nauwgezet en veilig werken hierbij betrokken.

Voor meer informatie,
bel of mail mij voor het maken van een afspraak.
Om er achter te komen of we de P.O.K. voor de zes maanden stage zullen ondertekenen,
vraag ik meestal of je één of meerdere dagen komt proefdraaien.
Ook wil ik van je weten wat je (nog) wilt leren, om zo tot een optimale BPV-periode te komen.